Skip to Content

De voorbije gemeenteraad werd het RUP Dorp voorgesteld. Wat wil dat nu zeggen?

Hieronder vind je alvast een aantal ideeën van (buurt)bewoners, afgeleid uit de enquête die JONGCD&V Hemiksem samen met de politieke collega’s van Animo hield in 2009.

Als JONGCD&V Hemiksem hebben we alvast aangedrongen om met de onder-staande voorstellen zoveel mogelijk rekening te houden bij het opmaken van de plannen...

Samengevat waren dit jullie ideeën uit onze enquête over RUP Dorp :

Ruimte voor sociale activiteiten en evenementen
 • Open ruimte behouden voor sociale activiteiten zoals de markt, kermis, openspeeldagen en allerlei evenementen, waarbij we wel de nachtrust van de buurtbewoners respecteren dienen te respecteren.
 • Sommige evenementen zouden kunnen uitwijken naar alternatieve locaties
  (bv. het Rode Kruisplein).
 • Meer sfeer brengen in de dorpskern (bv. feestverlichting rond het eindejaar,
  andere lantaarns, ...).
Horeca en middenstand
 • Terrassen zijn ok, en zouden zelfs iets breder mogen. Er moet zeker
  voldoende ruimte zijn voor voetgangers om veilig te passeren.
 • Ruimte voor nieuwe winkels (bv. Kruidvat) in de dorpskern.
Groene ruimte
 • Opmerkelijk veel protest tegen extra bebouwing en vraag voor meer groen
  (bv. bos, zwemvijver,...).
 • Sportinfrastructuur en recreatie zou wel mogen (bv. speeltuin).
Verkeer en mobiliteit
 • Betere voet/fietspaden
 • Veiligheid zwakke weggebruiker (bv. plaatsen van verkeerslichten).
 • Weg aanpassen voor doorgang lijnbussen.
 • Verkeersvrij of enkel plaatselijk verkeer en doorgang voor lijnbus.
 • Infrastructuur voor openbaar vervoer (bv. een bushokje en een veilige fietsenstalling).
 • De huidige parkeerruimte behouden en beter benutten.
Overige
 • Hoe de kwaliteit van het dorpsplein vrijwaren na de heraanleg? Herwaarderen van de huidige bebouwing (monument, oud gemeentehuis, kerkhofje rond kerk, enz).
 • Openbare toiletten.
 • Meer controle op hondepoep.

Het plan voor de Ruimtelijke Ordening dat in 2005 werd goedgekeurd door de vorige coalitie SPa/Open VLD voorzag een volgebouwde Gemeenteplaats langs de kant van de UNO-­laan met weinig groene open ruimte. We zijn dan ook blij dat we met JONGCD&V Hemiksem mee konden drukken op de uitdrukkelijke vraag van de bevolking om een van de laatste restjes groene ruimte zoveel mogelijk te vrijwaren. Een volgebouwde Gemeenteplaats zoals het oorspronkelijke plan voorzag – en waar CD&V geen voorstander van was – mocht er in geen geval komen.

Over enkele jaren kan het huidige RUP Dorp dienen als leidraad voor een grondige heraanleg waarvoor we al de nodige (onderstaande) ingrediënten kregen.

Jullie creatieve input blijft evenwel nog steeds van harte welkom ...